YDOLOn ehdot ja edellytykset

1. Tunnistaminen

BV Pro Sales Care, jäljempänä ’YDOLO’ Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (Belgia) VAT BE 0736.777.356 E-mail: info@ydolo.be Website: www.ydolo.be.

2. Yleensä

YDOLO-sivusto tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa tuotteita verkkokaupastaan verkossa.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin tämän verkkosivuston kävijän (jäljempänä ’asiakas’) tekemiin tilauksiin. Tehdessään tilauksen YDOLO-verkkokaupan kautta Asiakkaan on nimenomaisesti hyväksyttävä nämä yleiset ehdot, minkä seurauksena Asiakas hyväksyy niiden soveltuvuuden, lukuun ottamatta kaikkia muita ehtoja.

Tilauksen tekeminen edellyttää, että Asiakas on täysi-ikäinen. Jos Asiakas on alaikäinen, tilauksen on tehtävä vanhempien tai laillisen edustajan toimesta.

3. Hinnat

Kaikki ilmoitetut hinnat on ilmaistu euroina, ja ne sisältävät aina arvonlisäveron ja kaikki muut asiakkaan maksettavaksi tulevat verot tai maksut, ellei toisin mainita. Jos veloitetaan toimitus-, varaus- tai hallintokuluja, ne ilmoitetaan erikseen.

Kaikki tarjoukset ovat voimassa niin kauan kuin ne sisältyvät YDOLOn verkkosivuille. Ilmoitetut hinnat voivat muuttua milloin tahansa. Jos tilaus tehdään, siihen sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevaa hintaa, paitsi jos hinnoittelussa on ilmeisiä virheitä tai virheitä.

Hintalausunto koskee ainoastaan sanatarkasti kuvattuja tuotteita. Oheiset kuvat ovat koristeellisia ja saattavat sisältää elementtejä, jotka eivät sisälly hintaan.

4. Tuotevalikoima

Huolimatta siitä, että YDOLOn verkkosivusto on koottu äärimmäisen huolellisesti, on silti mahdollista, että annetut tiedot ovat puutteellisia, sisältävät olennaisia virheitä tai eivät ole ajan tasalla. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet eivät sido YDOLOa. YDOLO on velvollinen antamaan ainoastaan keinovelvoitteen annettujen tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. YDOLO ei ole missään tapauksessa vastuussa ilmeisistä aineellisista virheistä, painovirheistä tai painovirheistä.

Jos asiakkaalla on erityisiä kysymyksiä esimerkiksi koosta, väristä, saatavuudesta, toimitusajasta tai toimitustavasta, asiakasta pyydetään ottamaan etukäteen yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen info@ydolo.eu.

Tarjous on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää, ja YDOLO voi muuttaa tai peruuttaa sen milloin tahansa. YDOLO ei ole vastuussa siitä, että tuotetta ei ole saatavilla. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on ehdollinen, siitä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.

5. Verkko-ostokset

Asiakas voi ostaa tuotteita verkkosivustolta ja hänen on suoritettava siellä kuvatut vaiheet, kuten haluttujen tuotteiden ja halutun määrän ilmoittaminen, maksumenettelyn suorittaminen ja ostotodistuksen saamiseksi tarvittavien henkilötietojen täyttäminen. ja tuotteiden toimittaminen. Jokainen myyntiprosessin vaihe on selitetty verkkosivustolla. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa ja korjata tilauksensa ennen maksun suorittamista.

Osto on päättynyt vasta, kun saat YDOLOlta vahvistussähköpostin.

Asiakkaalla on oston aikana mahdollisuus tutustua näihin yleisiin ehtoihin ja tietosuojaselosteeseen. Tavaroiden ostaminen merkitsee näiden ehtojen ja tietosuojaselosteen hyväksymistä.

Asiakkaalle lähetetään aina sähköpostitse ostotodistus, jossa on yhteenveto oston tärkeimmistä yksityiskohdista. Asiakkaan on vastattava tämän sähköpostin säilyttämisestä. Jos Asiakas ei saa ostovahvistusta, hän voi ottaa yhteyttä YDOLOon sähköpostitse osoitteeseen info@ydolo.eu.

YDOLO toimii ainoastaan Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin alueella. Tilaus voidaan hyväksyä vain, jos toimitusosoite on Belgiassa, Alankomaissa tai Luxemburgissa.

6. Toimitus ja riskin siirto

Kaikki tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakas on vastuussa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen ja postiosoitteen oikeellisuudesta.

Sovitut toimitusajat ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne sido YDOLOa tiukasti. Mahdollinen myöhästyminen, jos se ei ole todella kohtuutonta ja yksinomaan YDOLOsta johtuvaa, ei näin ollen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen ja/tai korvausvelvollisuuteen.

Tilauksen muutokset merkitsevät automaattisesti sitä, että ehdotettuja toimitusaikoja pidennetään kohtuullisesti.

Riski katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy asiakkaalle siitä hetkestä alkaen, kun asiakas (tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja) on saanut tavarat fyysisesti haltuunsa. Riski siirtyy kuitenkin asiakkaalle jo silloin, kun tuotteet luovutetaan rahdinkuljettajalle, jos asiakas on määrännyt rahdinkuljettajan kuljettamaan tuotteet, eikä YDOLO ole tarjonnut tätä mahdollisuutta.

7. Ylivoimainen este

”Ulkopuolisen syyn” sattuessa, vaikka se ei johtaisikaan pysyvään ja/tai ehdottomaan suorituksen mahdottomuuteen, YDOLOlla on lakisääteinen oikeus keskeyttää tai yksipuolisesti peruuttaa velvoitteensa ilmoitettuaan siitä asiakkaalle. Tällöin YDOLO ei ole velvollinen maksamaan mitään korvauksia. Asiakkailla, jotka ostavat YDOLOlta tuotteita verkosta kuluttajan ominaisuudessa, eli kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka toimivat muussa kuin kaupallisessa, kaupallisessa, käsiteollisuus- tai ammatillisessa tarkoituksessa (jäljempänä ”kuluttaja-asiakas”), on sama oikeus.

8.Kiinteistö

Toimitetut tuotteet ovat YDOLOn yksinomaista omaisuutta, kunnes asiakas on suorittanut täyden maksun.

9. Maksu

Tuotteet voidaan maksaa verkkosivustolla luetelluilla verkkomaksutavoilla. Asiakkaan on vastattava kustannuksista, jotka hänen rahoituslaitoksensa veloittaa ostosumman siirtämisestä YDOLOlle.

Maksun jälkeen Asiakas saa – halutessaan – laskun sähköpostitse. Jos Asiakas haluaa saada laskun postitse, peritään 15 euron lisämaksu laskua kohden.

10. Peruuttamisoikeus ja palautukset

Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan ainoastaan kuluttaja-asiakkaisiin.

Kuluttaja-asiakkaalla eli luonnollisella henkilöllä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeinotoimintaansa, liiketoimintaansa, käsityöläisuraansa tai ammattiinsa, on 14 päivän määräaika peruuttaa etäsopimus ilman perusteluja ja ilman, että hänen on vastattava muista kuin CEL:n VI.50 §:n 2 momentissa ja CEL:n VI.51 §:ssä mainituista kustannuksista. Peruuttamisaika päättyy 14 kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja-asiakas tai kuluttaja-asiakkaan nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa tavaran fyysisesti haltuunsa.

Voidakseen käyttää peruuttamisoikeuttaan kuluttaja-asiakkaan on ilmoitettava YDOLOlle edellä mainitun määräajan kuluessa yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. kirjallisesti postitse, faksilla tai sähköpostitse) päätöksestään peruuttaa sopimus ja välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin tavaroiden palauttamiseksi vahingoittumattomina ja käyttämättöminä. Kuluttaja-asiakas vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Ainoastaan alkuperäispakkauksessa olevat tuotteet, kaikki tarvikkeet ja lasku tai ostotodistus voidaan palauttaa. Sen jälkeen kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, asiakkaan on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

Jos kuluttaja-asiakas peruuttaa sopimuksen, YDOLO palauttaa kuluttaja-asiakkaalle kaikki siihen mennessä kuluttaja-asiakkaalta saadut maksut, mukaan lukien tavanomaiset toimituskulut, 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun YDOLO on saanut tiedon kuluttajan päätöksestä. Asiakas-Kuluttaja peruuttaa sopimuksen. Myyntisopimusten osalta YDOLO voi odottaa palautuksen kanssa, kunnes se on saanut kaikki tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja-asiakas on osoittanut palauttaneensa tavarat, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin. Lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että kuluttaja-asiakas on valinnut muun toimitustavan kuin YDOLOn tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan, ei palauteta.

YDOLO korvaa kuluttaja-asiakkaalle maksun käyttäen samaa maksutapaa, jolla kuluttaja-asiakas suoritti alkuperäisen maksutapahtuman, ellei kuluttaja-asiakas ole nimenomaisesti sopinut toisin; joka tapauksessa kuluttaja-asiakkaalta ei veloiteta mitään kuluja tällaisesta korvauksesta.

  • sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka on valmistettu kuluttaja-asiakkaan eritelmien mukaisesti tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
  • sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajoitettu;
  • sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimittaminen, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
  • sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat peruuttamattomasti muihin tavaroihin toimituksen jälkeen.

Kuluttaja-asiakas voi käyttää peruuttamiseen VI WER-kirjan liitteessä 2 olevaa mallilomaketta:

Ilmoitan täten [nimi], että peruutan seuraavan tavaran [tavara] myyntiä / seuraavan palvelun [palvelu] tarjoamista koskevan sopimuksemme.

Tilattu [päivämäärä] vastaanotettu [päivämäärä].

Kuluttajan nimi, kuluttajan (kuluttajien) osoite, päivämäärä, kuluttajan allekirjoitus.

Täytä ja lähetä tämä peruuttamislomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen:

BV Pro Sales Care Kweekstraat 104 8560 Wevelgem Belgia.

Tai

info@ydolo.eu

11. Valitukset ja vastuuvelvollisuus

Jos toimitusta ei ole nimenomaisesti hyväksytty, toimitettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat valitukset on esitettävä kirjatulla kirjeellä ja perusteltava 7 työpäivän kuluessa toimituksesta ja joka tapauksessa ennen tuotteiden käyttöönottoa ja ennen pakkauksen avaamista.

Lakisääteinen takuu koskee tavaroita, jotka asiakas ostaa YDOLOlta. Jos asiakas havaitsee piilevän vian, hänen on ilmoitettava siitä YDOLOlle mahdollisimman pian.

YDOLOn vastuu Asiakasta kohtaan rajoittuu kaikissa tapauksissa toimitetuille tavaroille aiheutuneisiin välittömiin ja ennakoitavissa oleviin vahinkoihin eikä ylitä tilauksesta laskutettua ja vastaanotettua summaa. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle velvoitteidensa viivästymisestä tai täyttämättä jättämisestä, jos se johtuu ”ulkoisesta syystä”.

YDOLOlle toimitettuihin reklamaatioihin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, YDOLO vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

Valituksissa kuluttajan on ensin otettava yhteyttä YDOLOon. Jos verkkokauppa kuuluu Stichting WebwinkelKeur -järjestöön ja jos valituksia ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, kuluttajan on otettava yhteyttä Stichting WebwinkelKeur -järjestöön (www.webwinkelkeur.nl), joka toimii maksuttomana sovittelijana. Tarkista, onko tällä verkkokaupalla voimassa oleva jäsenyys osoitteesta https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Jos ratkaisua ei vielä löydy, kuluttajalla on mahdollisuus antaa valituksensa Stichting WebwinkelKeurin nimeämän riippumattoman riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi, jonka päätös on sitova ja johon sekä yrittäjä että kuluttaja suostuvat. Riita-asian saattaminen tämän riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi aiheuttaa kustannuksia, jotka kuluttajan on maksettava kyseiselle komitealle. Valituksia on mahdollista tehdä myös eurooppalaisen ODR-foorumin (http://ec.europa.eu/odr) kautta.

Valitus ei keskeytä YDOLOn velvoitteita, ellei YDOLO toisin kirjallisesti ilmoita.

Jos YDOLO katsoo reklamaation aiheelliseksi, YDOLO korvaa tai korjaa toimitetut tuotteet valintansa mukaan maksutta.

12. Immateriaalioikeudet

Kaikki YDOLO-verkkosivuston osat on suojattu immateriaalioikeuksilla, ja ne ovat YDOLOn yksinomaista omaisuutta.

13. Erinäiset säännökset

Jos jokin näiden yleisten sopimusehtojen määräys julistetaan pätemättömäksi, laittomaksi tai mitättömäksi, se ei vaikuta millään tavoin muiden määräysten pätevyyteen, laillisuuteen ja sovellettavuuteen.

Jos YDOLO ei milloinkaan toteuta mitään näissä yleisissä käyttöehdoissa lueteltuja oikeuksia tai ei käytä mitään niistä, sitä ei koskaan pidetä tällaisesta määräyksestä luopumisena eikä se koskaan vaikuta näiden oikeuksien pätevyyteen.

Riitatapauksissa yksinomainen toimivalta on Gent Corporate Court, Kortrijkin osasto.

Kuluttaja-asiakkaan osalta riitatapauksessa toimivaltainen tuomioistuin on ainoastaan 624 Ger. W. valtuutettu. Belgian lakia sovelletaan.