Privacybeleid voor YDOLO

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 04/04/2024.

BV Pro Sales Care, hierna ‘YDOLO’, gevestigd aan Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens verwerkt door YDOLO

YDOLO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten gegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Locatiegegevens, beperkt tot uw regio (zoals land) voor analytische doeleinden
 • Gegevens over uw surfgedrag op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens

YDOLO verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • YDOLO analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

YDOLO neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

YDOLO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens verstrekt via contactformulieren: deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat ze noodzakelijk zijn voor de interne verantwoording van onze dienstverlening en het uitvoeren van onze dienstverlening mogelijk maken.
 • Gegevens verstrekt via cookies / voor analytische doeleinden: dergelijke gegevens worden anoniem verzameld en opgeslagen volgens de levensduur van de cookie. Analytische gegevens (zoals: Google Analytics) worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat ze worden gebruikt in statistische vergelijkingen/rapporten over verschillende tijdsperioden.

Gegevens delen met derde partijen

YDOLO deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met Google Analytics. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YDOLO.
 • U heeft recht op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ydolo.eu. * Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek en kunnen u doorverwijzen naar onze websitebouwer.
 • YDOLO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

YDOLO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ydolo.eu.

Veranderingen

Als de inhoud van dit beleid verandert, wordt de toegevoegde informatie hier gepubliceerd.