Polityka prywatności dla YDOLO

Wersja 0.1
Ta strona była ostatnio edytowana 04/04/2024.

BV Pro Sales Care, zwana dalej „YDOLO”, z siedzibą pod adresem Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (Belgia), jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dane osobowe przetwarzane przez YDOLO

YDOLO przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług i/lub sami nam je Państwo przekazują. Poniżej znajduje się przegląd rodzajów danych, które przetwarzamy:

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Adres IP

Dane dotyczące lokalizacji, ograniczone do Państwa regionu (np. kraju) do celów analitycznych

Dane dotyczące Państwa zachowania na tej stronie internetowej

Rodzaj przeglądarki internetowej i urządzenia

Specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe

Nasza witryna i/lub usługa nie ma na celu gromadzenia danych dotyczących osób odwiedzających witrynę, które nie ukończyły 16 roku życia. Chyba że mają oni zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy odwiedzający ma więcej niż 16 lat.

Dlatego zalecamy rodzicom, aby byli zaangażowani w działania online swoich dzieci, aby uniknąć gromadzenia danych dzieci bez zgody rodziców.

Cele przetwarzania danych osobowych

YDOLO przetwarza Państwa dane w następujących celach:

Aby móc do Państwa zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne do realizacji naszych usług

YDOLO analizuje Państwa zachowanie na stronie internetowej w celu ulepszenia strony internetowej i dostosowania oferty produktów i usług do Państwa preferencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

YDOLO nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w sprawach, które mogą (znacząco) wpływać na osoby fizyczne. Są to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez udziału człowieka.

Okres przechowywania danych osobowych

YDOLO nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, dla których Państwa dane są gromadzone. Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących (kategorii) danych osobowych:

Dane przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych: dane te są przechowywane przez czas nieokreślony, ponieważ są niezbędne do wewnętrznej rozliczalności naszych usług i umożliwiają świadczenie naszych usług.

Dane przekazywane za pośrednictwem plików cookie / do celów analitycznych: takie dane są gromadzone anonimowo i przechowywane zgodnie z okresem ważności pliku cookie. Dane analityczne (takie jak: Google Analytics) są przechowywane przez czas nieokreślony, ponieważ są wykorzystywane do porównań/raportów statystycznych w różnych okresach czasu.

Udostępnianie danych stronom trzecim

YDOLO udostępnia Państwa dane osobowe wyłącznie Google Analytics. Zawarliśmy z tymi firmami umowę o przetwarzaniu danych, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych.

Prawa dotyczące Państwa danych

Mają Państwo prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych.

Mają Państwo również prawo do wycofania ewentualnej zgody na przetwarzanie danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez YDOLO.

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że może Pan/Pani zwrócić się do nas z wnioskiem o przesłanie Panu/Pani lub innej wskazanej przez Pana/Panią organizacji danych osobowych, które przechowujemy w pliku komputerowym.

Wniosek o wgląd, poprawienie, usunięcie, przeniesienie danych osobowych lub wniosek o cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych można przesłać na adres info@ydolo.eu. * Aby upewnić się, że wniosek o wgląd został złożony przez Pana/Panią, prosimy o przesłanie wraz z wnioskiem kopii dowodu tożsamości. W tej kopii proszę zamazać swoje zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa odczytu maszynowego, pasek numerów na dole paszportu) i numer paszportu. Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni, i możemy skierować Państwa do naszego kreatora stron internetowych.

YDOLO pragnie również poinformować, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, Urzędu Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić za pośrednictwem następującego łącza: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Jak zabezpieczamy Państwa dane?

YDOLO poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie środki w celu przeciwdziałania nadużyciom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli mają Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki niewłaściwego wykorzystania, prosimy o kontakt pod adresem info@ydolo.eu.

Zmiany

Jeśli treść niniejszej polityki ulegnie zmianie, dodane informacje zostaną opublikowane tutaj.