Disclaimer voor YDOLO

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04/04/2024.

BV Pro Sales Care, hierna te noemen ‘YDOLO’, gevestigd aan Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (België), is niet verantwoordelijk voor handelingen die gebruikers ondernemen op basis van de informatie op deze website, zoals uitgelegd in deze disclaimer.

Contactinformatie:
Kweekstraat 104
8560 Wevelgem, Belgium
info@ydolo.eu

In het algemeen

Alle informatie op deze website – https://www.ydolo.eu/ – wordt te goeder trouw gepubliceerd en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. YDOLO geeft geen absolute garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens op haar website. Iedere actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt geacht op eigen risico te zijn. Prijzen en producten op de website van YDOLO kunnen afwijken van de werkelijkheid. YDOLO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen en/of schade die verband houden met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, applicaties met een interactief karakter, foto’s etc. behoren toe aan YDOLO en zijn beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren van een deel of de gehele site in welke vorm of op welke manier dan ook qua vorm of inhoud zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YDOLO zal worden vervolgd op grond van burgerlijk recht en strafrecht.

Via onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel YDOLO ernaar streeft haar website uitsluitend te voorzien van kwalitatieve links, hebben wij geen controle over de (aard van de) inhoud van deze websites. Links naar externe websites kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling voor de inhoud van deze websites. De eigenaar(s) en/of inhoud van deze websites kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen voordat YDOLO de mogelijkheid heeft de betreffende (slechte) link te verwijderen.

Houd er rekening mee dat zodra u de website van YDOLO verlaat, andere websites hun eigen privacybeleid en voorwaarden hebben. YDOLO heeft hier geen controle over. Het wordt aanbevolen dat u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites leest voordat u een overeenkomst aangaat of informatie beschikbaar stelt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, geeft u aan deze disclaimer te hebben gelezen en geaccepteerd.