Αποποίηση ευθυνών για το YDOLO

Έκδοση 0.1
Αυτή η σελίδα τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 04/04/2024.

Η BV Pro Sales Care, εφεξής αναφερόμενη ως «YDOLO», που βρίσκεται στη διεύθυνση Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (Βέλγιο), δεν ευθύνεται για ενέργειες που γίνονται από τους χρήστες με βάση τις πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας, όπως εξηγείται στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Kweekstraat 104
8560 Wevelgem, Βέλγιο
info@ydolo.eu

Γενικά

Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο – https://www.ydolo.eu/ – δημοσιεύονται με καλή πίστη και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η YDOLO δεν παρέχει καμία απόλυτη εγγύηση ως προς την πληρότητα, την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα της. Κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνετε ως επισκέπτης με βάση τις πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου θεωρείται ότι γίνεται με δική σας ευθύνη. Οι τιμές και τα προϊόντα στην ιστοσελίδα της YDOLO ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα. Η YDOLO δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή/και ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου, των πληροφοριών, των εφαρμογών διαδραστικού χαρακτήρα, των φωτογραφιών κ.λπ. ανήκουν στην YDOLO και προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα. Η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του ιστότοπου με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο όσον αφορά τη μορφή ή το περιεχόμενο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της YDOLO θα διώκεται σύμφωνα με το αστικό και το ποινικό δίκαιο.

Σύνδεσμοι προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός μας τόπος σας επιτρέπει να επισκέπτεστε άλλους δικτυακούς τόπους ακολουθώντας υπερσυνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους. Παρόλο που η YDOLO προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπό της μόνο ποιοτικούς συνδέσμους, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου (της φύσης του) αυτών των ιστότοπων. Οι σύνδεσμοι προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους δεν μπορούν να θεωρηθούν ως σύσταση για το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων. Ο ιδιοκτήτης (οι ιδιοκτήτες) και/ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση πριν η YDOLO έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει τον σχετικό (κακό) σύνδεσμο.

Σημειώστε ότι μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπο της YDOLO, άλλοι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και όρους και προϋποθέσεις. Η YDOLO δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτών. Συνιστάται να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων προτού συνάψετε οποιαδήποτε συμφωνία ή διαθέσετε πληροφορίες.

Συναίνεση

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης.